Κανόνες χρήσης Drones

Drones, τι ισχύει στην Ελλάδα, τι απαγορεύεται και τι πρέπει να γνωρίζετε

Δεν υπάρχει ακόμα στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει την πτήση (UAV) Ιπτάμενα μη Επανδρωμένα οχήματα ή Drones

Προς το παρόν ισχύει ο κανονισμός χρήσης των αερομοντέλων βάσει του ΦΕΚ Β9 2010 (Βλ. παρακάτω)

Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί είναι το μέγιστο ύψος που μπορεί να πετάξει ένα drone και αυτό είναι τα 121 μέτρα καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να βρίσκεται κάποιος σε απόσταση 3 χλμ από κάποιο αεροδρόμιο. Επιπλέον πρέπει ο χειριστής του drone να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ' αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.

Σημαντική σημείωση από το ΦΕΚ είναι ότι απαγορεύεται η πτήση άνωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αρχαιολογικών χώρων, ενώ το πιο σημαντικό είναι η απαγόρευση πτήσεων άνωθεν ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και κοντά σε χώρους όπως π.χ. μία εκκλησία.
Μάλιστα στο ΦΕΚ έχουμε και την συγκεκριμένη οδηγία για πτήση σε απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων των θεατών της ίδιας της πτήσης.

Τέλος μία πολύ σημαντική οδηγία είναι ότι όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους, κάτι προς το παρόν είναι δύσκολο, αφού δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κάποια ασφαλιστική εταιρεία στην χώρα μας που να αναλαμβάνει τέτοιου είδους ασφαλίσεις.

Βλέπουμε λοιπόν ότι και χωρίς την ύπαρξη μίας αυστηρής νομοθεσίας για την πτήση drones, οι περιορισμοί και οι κανόνες υπάρχουν και μπορούν να οδηγήσουν σε μπελάδες αν δεν τους ακολουθεί κάποιος.

Καλό θα ήταν πριν προχωρήσετε στην αγορά drone να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω καθώς και την πιθανότητα η μελλοντική νομοθεσία να περιορίσει το τρόπο που σκεφτόσασταν να το χρησιμοποιήσετε.

Φ.Ε.Κ.

Αριθμ. Δ2/Δ/352/17475
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
(2)
Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
− Tις διατάξεις του Ν.1815/88 «Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου»,
− Tις διατάξεις του Ν.Δ 1127/72 «Περί Ιδιωτικής Αεροπορίας», 98 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Τον με αριθ.ΥΠΑ/Ε1/Γ/32263/4478/14−9−73 «Κανονισμό Τεχνικής Εκμετάλλευσης», Ελληνικών Ιδιωτικών Αεροσκαφών,
− Την υπ' αριθ. Δ13/31915/1314/12−8−1998 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Παράρτημα 2 (ΑΝΝΕΧ 2), της Σύμβασης του Σικάγου «Κανόνες Αέρος» όπως ισχύει.
− Το Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83.
− Το Β.Δ. 636/72 «Περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας» όπως ισχύει.
− Το Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
− Την υπ' αριθ. 17225/655/3−4−2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).»
− Τον Αθλητικό Ν. 2725/99 όπως ισχύει.
− Το γενικό τμήμα Κανονισμών Αερομοντελισμού της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.).
− To δέκατο τρίτο άρθρο του Ν. 3082/02, που τροποποιεί το άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/72 και επιτρέπει την έκδοση κανονισμών στο Διοικητή της ΥΠΑ.
− Την Διεθνή πρακτική και εμπειρία επί του θέματος.
− Την ανάγκη έκδοσης κανονισμού, που θα ρυθμίζει τις πτήσεις των αερομοντέλων και τις υποχρεώσεις των χειριστών αυτών.
− Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε και θέτουμε σε ισχύ από δημοσιεύσεως τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων Αερομοντέλων

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
• Αερομοντέλο ή Μοντέλο Αεροσκάφους (Model Aircraft) είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων διαστάσεων, που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυχαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή αεροπλάνου, ανεμοπτέρου, ελικόπτερου, αυτόγυρου,υδροπλάνου, αμφίβιου, αλεξίπτωτου, αερόστατου, αερόπλοιου, ή άλλης μορφής. Τα αερομοντέλα μπορεί να είναι τηλεχειριζόμενα, ελεύθερης πτήσης, ή κυκλικής πτήσης.
Μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα (UAV −Unmanned Aeronautical Vehicle) είναι μία ιπτάμενη συσκευή που δεν μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Τα UAV δεν θεωρούνται αερομοντέλα, και τα αερομοντέλα δεν θεωρούνται UAV.
• Μοντελοδρόμιο καλείται ο χώρος πτήσεων αερομοντέλων που η λειτουργία του ελέγχεται από σωματειακό, ιδιωτικό, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ιδιωτικός, δημοτικός ή κρατικός.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αερομοντέλων ανάλογα με το βάρος τους.
Κατηγορία Α΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 7.000 γραμμαρίων (7kg).
Κατηγορία Β΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μεγαλύτερη των 7.000 γραμμαρίων (7kg) και μέχρι 25.000 γραμμαρίων (25kg).

Όλα τα αερομοντέλα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές, ανεξάρτητα κατηγορίας.
• Η μέγιστη επιφάνεια όλων των πτερύγων ορίζεται στις 500 τετραγωνικές παλάμες.
• Ο μέγιστος πτερυγικός φόρτος ορίζεται στα 250 γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη.
• Ο μέγιστος συνολικός κυβισμός εμβολοφόρων κινητήρων ορίζεται στα 250 κυβικά εκατοστά.
• Η μέγιστη τάση ηλεκτρικής πηγής εν ηρεμία ορίζεται στα 72V (Βόλτς).
• Η μέγιστη συνολική ώση κινητήρων αντίδρασης (τουρμπίνα) ορίζεται σε 250 Newtons (25kg).
Για πτήσεις αερομοντέλων με συνολική μάζα μεγαλύτερη των 25.000 γραμμαρίων (25kg), απαιτείται ειδική και κατά περίπτωση άδεια από την ΥΠΑ.
Δεν επιτρέπεται σε αερομοντέλο η χρήση μεταλλικής έλικας ή μεταλλικού ρότορα.

Ο χειριστής που χειρίζεται μοντέλο της κατηγορίας Β΄ πρέπει να έχει άμεσο τρόπο διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα ή των κινητήρων. Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης, αυτόματα ή μετά από ενέργεια του χειριστή.
Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε κάθε πρόσθετη συσκευή που φέρει το μοντέλο να είναι σταθερά προσαρτημένη με τρόπο που να μην μπορεί να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί από το μοντέλο.
Απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή υλικού κατά την διάρκεια της πτήσης, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία. Εξαιρούνται ρίψεις προεπιλεγμένων αντικειμένων από διαγωνιζόμενα προς τούτο αερομοντέλα που καλύπτουν την προαναφερθείσα απαίτηση.
Τα Αερόπλοια επιτρέπεται να πληρούνται μόνον με ήλιο και να φέρουν μόνο ηλεκτρικούς κινητήρες.
Δεν επιτρέπεται η πτήση αερομοντέλου παρουσία θεατών αν προηγουμένως δεν έχει δοκιμασθεί επαρκώς και κριθεί ασφαλές, από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του.

3. ΕΥΘΥΝΗ
Οι ιδιότητες του Χειριστή Ιδιοκτήτη Εκμεταλλευόμενου μπορεί να συναντώνται σωρευτικά σε ένα ή περισσότερα άτομα.
Ο χειριστής, ιδιοκτήτης και εκμεταλλευόμενος έχει την πλήρη ευθύνη για:
• την εκμετάλλευση των αερομοντέλων
• την σωστή συντήρηση του υλικού
• το σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεκατευθυνομένου αερομοντέλου που πρέπει:
− να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή του κράτους.
− να εκπέμπει σε μία ή περισσότερες ραδιο−συχνότητες από αυτές που έχουν εκχωρηθεί για τον σκοπό αυτό, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.
Ο χειριστής έχει την πλήρη ευθύνη για:
• να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον χειρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση αερομοντέλου.
• για τον τρόπο και την εξέλιξη της πτήσης
να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ' αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.
να διακόπτει άμεσα τις πτήσεις, όταν οι συνθήκες γίνουν ακατάλληλες για την ασφαλή πτήση του συγκεκριμένου αερομοντέλου.

Ο χειριστής δεν επιτρέπεται να ενεργεί υπό την επήρεια:

• αλκοόλ.
• ναρκωτικών ουσιών.
• φαρμακευτικών ουσιών.
• άλλων ουσιών.

που μπορούν να αλλοιώσουν την κρίση και αντίδρασή του.
Οι ανωτέρω, υποχρεούνται να λαμβάνουν − ο καθένας στο πεδίο της ευθύνης του − κάθε μέριμνα για να τηρηθούν οι όροι του παρόντος κανονισμού και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες κατά τις πτήσεις.
Σε καμία περίπτωση, ο παρών κανονισμός δεν απαλλάσει τους εμπλεκομένους από άλλες ευθύνες που απορρέουν από την υπόλοιπη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

4. ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι πτήσεις αερομοντέλων Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα είναι περιορισμένες στον εναέριο χώρο που προσφέρεται για τον σκοπό αυτό και σε απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων των θεατών της ίδιας της πτήσης, ζώα, οχήματα, εγκαταστάσεις κλπ., εξαιρουμένων του χειριστή, των συνεργατών του, των κριτών ή χρονομετρών και οχημάτων ή άλλων βοηθητικών συσκευών, που εξυπηρετούν την πτήση.
Οι απογειώσεις και προσγειώσεις θα εκτελούνται σε χώρους ελεύθερους εμποδίων. Ο εναέριος χώρος πτήσεων πρέπει να περιορίζεται σε τέτοια απόσταση, ώστε να μη δημιουργεί ηχορύπανση σε χώρους όπου η ησυχία είναι απαραίτητη (υπαίθριες συναθροίσεις ατόμων, νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες κλπ).
Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή:
• σε απαγορευμένες, περιορισμένες, επικίνδυνες και δεσμευμένες περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ.
σε ύψος μεγαλύτερο των 400 ποδών (121 μέτρα) από την επιφάνεια του εδάφους.
σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από ελεγχόμενο αεροδρόμιο.
εντός πολιτικών ή στρατιωτικών αεροδρομίων.
ανωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
άνωθεν η πλησίον κατοικημένων περιοχών.
• άνωθεν η πλησίον εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
άνωθεν η πλησίον αρχαιολογικών χώρων.
Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής παρεμβολών:
• δεν επιτρέπονται οργανωμένες ή μη πτήσεις τηλεχειριζόμενων αερομοντέλων από οιονδήποτε, πλησιέστερα των 3 χιλιομέτρων από οργανωμένο μοντελοδρόμιο.
• δεν επιτρέπεται να λειτουργούν δύο οργανωμένα μοντελοδρόμια σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομετρων. Το νεώτερο μοντελοδρόμιο, είναι αυτό που
πρέπει να απομακρυνθεί.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους.

6. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Αεροεφαρμογές (aerial works) με χρήση αερομοντέλων επιτρέπεται για μοντέλα:
κατηγορίας Α΄ χωρίς ειδική αδειοδότηση από την ΥΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.
• κατηγορίας Β΄ μόνον κατόπιν ειδικής αδείας που κατά περίπτωση εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Οι παραπάνω όροι − περιορισμοί εκμετάλευσης δεν απαλλάσσουν τον χειριστή από άλλες υποχρεώσεις που απαιτούνται από νόμους και άλλες διατάξεις.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται:
• Τα μοντέλα που ίπτανται σε εσωτερικό χώρο.
• Τα μοντέλα με συνολική μάζα έως 350 γραμμάρια.
• Τα μοντέλα κυκλικής πτήσης εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν στις αποστάσεις ασφαλείας για τα τηλεχειριζόμενα αερομοντέλα.

8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Οταν ο χειριστής ή ο εκμεταλλευόμενος αερομοντέλο υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, παράβαση κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας ή/και άλλων Νόμων και Κανονισμών, καλείται από την ΥΠΑ να δώσει διευκρινήσεις. Ο Διοικητής της ΥΠΑ μετά από αιτιολογημένη απόφαση δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, την ποινή της επίπληξης ή χρηματική ποινή ύψους μέχρι 1.000 € (Χίλια Ευρώ). Οι παραπάνω ποινές δεν απαλλάσσουν τον παραβάτη από τυχόν άλλες ποινικές ευθύνες.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί:
• με εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων (Δ2) προς τον Διοικητή της ΥΠΑ.
• με εισήγηση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας προς τον Διευθυντή της ΥΠΑ/Δ2 και την σύμφωνη γνώμη αυτού, ο οποίος θα διαχειριστή την τροποποίηση.

Ο παρόν κανονισμός που ισχύει από την δημοσίευσή του να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.