Όροι Εγγυήσεων Ραδιο Ελεγχόμενων Παιγνιδιών RC

Λόγω της φύσης τους και της προβλεπόμενης χρήσης τους, κατηγορίες προϊόντων, όπως τα ράδιο-ελεγχόμενα RC παιχνίδια (Drones κλπ), Scooters και Τροχοί υπόκεινται σε φθορά μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης. Ως εκ τούτου, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 7 ημερών σχετικά με τις κατηγορίες αυτές ισχύει αποκλειστικά σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει παραβιαστεί η συσκευασία του και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα προϊόντα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση 15 ημερών η οποία καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις και βλάβες :

  • Προϊόντα προβληματικά κατά την άφιξη και αποσυσκευασία τους (Dead On Arrival – DOA). Είναι ευθύνη του πελάτη να επιθεωρήσει το προϊόν προσεκτικά ΑΜΕΣΩΣ μετά την παραλαβή του και σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη ή δυσλειτουργία να ενημερώσει αμέσως το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας, τηλεφωνικά ή με e-mail στο info@market4all.gr
  • Βλάβες που δεν έχουν προκύψει από κακή χρήση του προϊόντος ή από πτώσεις των παιγνιδιών RC ή από σύγκρουση ή δεν οφείλονται σε φυσιολογικές φθορές χρήσης όπως μπαταρίες - μοτέρ κλπ.

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία, συντριβή ή/και απώλεια μοντέλων, μηχανών, εξαρτημάτων, κ.λπ. που υφίστανται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός ράδιο-ελεγχόμενου μοντέλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να καθοριστεί εάν η ζημία συντριβής οφειλόταν πραγματικά σε αποτυχία εξοπλισμού ή στο λάθος χειριστών ή σε εξωγενείς παράγοντες (απότομοι άνεμοι κλπ).

Επιστροφές χρημάτων δεν θα γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει ανοιχθεί η συσκευασία του.