ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ market4all.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.market4all.gr Η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας συνεπάγεται την συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, φωτογραφίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.market4all.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο, δημιουργό τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου OΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ EΧΟΥΝ, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών-προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου και των υπηρεσιών της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των Servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα ή για λάθη στην περιγραφή ή τα χαρακτηριστικά ή τις φωτογραφίες των ειδών και των υπηρεσιών που μας παρέχονται από τις αντιπροσωπείες ή τους εισαγωγείς των εν λόγω ειδών. Παρ' όλη την καταβαλλόμενη προσπάθεια γα την ακρίβεια των εμφανιζόμενων φωτογραφιών στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλείσεις σε σχέσει μα τα πραγματικά προϊόντα, κυρίως όσον αφορά τα χρώματα και τα μεγέθη. Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις ενδέχεται να εμφανιστούν σε διαφορετικές παρτίδες ιδίων προϊόντων.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Όλες οι τιμές πώλησης που αναφέρονται στο site είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Όλες οι τιμές πώλησης αναφέρονται στην τιμή μονάδας που συνήθως είναι το ένα τεμάχιο. Για πολυσυσκευασίες που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός τεμαχίου η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι όσα τα τεμάχια της συσκευασίας και η τιμή πώλησης αφορά στο ένα τεμάχιο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του είδους.

Οι τιμές των προϊόντα τα οποία έχουν ένδειξη διαθεσιμότητας δεσμεύονται τη στιγμή της παραγγελίας υπέρ του καταναλωτή. Για προϊόντα τα οποία είναι Μη διαθέσιμα ή Κατόπιν παραγγελίας δεν μπορεί να γίνει δέσμευση τιμής. Σε κάθε περίπτωση εκπρόσωπος της εταιρείας μας επικοινωνεί με τον υποψήφιο καταναλωτή όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα, τον ενημερώνει για την ισχύουσα τότε τιμή και σε συνεννόηση μαζί του προχωράμε στην εκτέλεση ή ακύρωση της παραγγελίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα είδη τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ή στις αποθήκες των προμηθευτών μας αποστέλλονται συνήθως εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παραγγελίας. Σε ειδικές περιπτώσεις η αποστολή μπορεί να γίνει εντός 5 το πολύ εργάσιμων ημερών.

Για είδη τα οποία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, πριν την επεξεργασία της παραγγελίας γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία εκπροσώπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας με τον τελικό καταναλωτή

Η αναφερόμενες διαθεσιμότητες στο site μας βασίζονται στα στοιχεία που αντλούμε από το πληροφοριακό μας σύστημα (ERP) ή από το αντίστοιχο των αντιπροσωπιών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και παρέχονται με καλή πίστη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων διαθεσιμότητας είτε του δικού μας συστήματος είτε των συνεργαζόμενων εταιρειών. Αναλαμβάνουμε όμως την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ τηλεφωνικά με τον υποψήφιο καταναλωτή – να τον ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες παράδοσης και σε συνεννόηση μαζί του να εκτελέσουμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία του.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙΔΩΝ

Πριν την αποστολή των ειδών ενδεχομένως να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία εκπροσώπου της εταιρείας μας για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της παραγγελίας σας (όπως π.χ. τα είδη προς αποστολή, η διεύθυνση αποστολής και ο τρόπος αποστολής). Η επικοινωνία αυτή αν κριθεί απαραίτητη γίνεται για την προστασία του καταναλωτή από ενδεχόμενα λάθη. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεν θα προχωρήσει στην εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας αν προηγουμένως δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το κόστος και τις διαδικασίες αποστολών και επιστροφών μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα "Τρόποι Αποστολής". Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν παραγγελίες που αποστέλλονται εντός της Ελληνικής επικράτειας. Παραγγελίες πελατών εξωτερικού γίνονται μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

ΥΠΑΝΑXΩΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας σας παρέχει το δικαίωμα της ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει ΚΑΝΕΝΑ προσωπικό στοιχείο ή τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών – πελατών μας για κανένα άλλο σκοπό, πλην των αναφερόμενων στο site, για την αποστολή – πώληση δηλαδή των επιλεγόμενων ειδών. Δεσμεύεται επίσης να μην παρέχει με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΝΕΝΑ από τα ανωτέρω στοιχεία σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει, καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.market4all.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλέστερη φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, χρησιμοποιώντας προς τον σκοπό αυτό τα πλέον αξιόπιστα DATA CENTERS. Δεν αναλαμβάνουμε όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων εναντίων των DATA CENTER αυτών που πιθανόν να έχουν σαν αποτέλεσμα υποκλοπή προσωπικών στοιχείων.

Για τις οικονομικές συναλλαγές των πελατών μας, όταν αυτές γίνονται με πιστωτικές κάρτες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν αποθηκεύει ή επεξεργάζεται ούτε ενημερώνεται για κανένα στοιχείο των πιστωτικών καρτών, αφού αυτές οι συναλλαγές γίνονται με μετάβαση στα υπερυψηλής ασφαλείας site των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.market4all.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.market4all.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του market4all που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με τo market4all επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία : EUROSTORES LTD
ΑΦΜ : 99715243
ΔΟΥ : Λαμίας
Έδρα : Παπαφλέσσα 15, 351 00 Λαμία
Αριθμός ΓΕΜΗ : 139897354001

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους χρήσης του site μας ή με την Πολιτική Απορρήτου ή με την Ασφάλεια Στοιχείων και Συναλλαγών μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας :

Ηλεκτρονικά:
e-mail :info@market4all.gr

Service και επιστροφές προϊόντων:
Διεύθυνση : 6η Πάροδος Σανατορίου 6, 351 00 Λαμία